top of page

Про компанію

Підприємство створене в 1996 р. з метою надання висококваліфікованих інжинірингових послуг для базових галузей індустрії: атомної та теплової енергетики, нафто-хімічної промисловості та трубопровідного транспорту.

З 2008 року підприємство стало сертифікованим поставником послуг НАЕК “Енергоатому”.

   Підприємство надає послуги в наступному об’ємі:

  

 • всі види аналітичних і чисельних аналізів для обладнання і трубопроводів АЕС;

 • 3D моделювання обладнання та промислових трубопроводів;

 • виконання широкого спектру розрахунків на міцність, надійність, вібро- та сейсмостійкість обладнання та трубопроводів;

 • виконання ймовірнісних аналізів на основі фізично обґрунтованих ризик-орієнтованих підходів і симулятор Monte Carlo;

 • розробка галузевої та державної нормативно-технічної документації, розрахункових методик, робочих програм;

 • розробка аналітичних та чисельних алгоритмів, програмно-розрахункових комплексів;

 • виконання робіт з вивчення деградації властивостей матеріалів, встановлення механізмів старіння, оцінки ступеню небезпеки виявлених дефектів за національними та міжнародними нормами;

 • аналітичне моделювання технологічних і перехідних процесів, аварійних ситуацій;

 • виконання робіт з оцінки технічного стану, подовження терміну експлуатації та кваліфікації обладнання;

 • виконання моніторингу та оцінки технічного стану;

 • виконання пошукових наукових досліджень в рамках інноваційних проектів.

Результатами підприємства є розрахункові моделі обладнання та результати розрахункових досліджень по міцності, стійкості і надійності обладнання та трубопроводів (статична та циклічна міцність, аналіз на крихке руйнування, вібро  та сейсмостійкість, ризик-аналіз, оптимізація параметрів контролю, удосконалення та оптимізація експлуатаційних процесів).

 

Підприємство володіє сертифікованим програмними продуктами: Ansys, 3DPipeMaster, SIF Master, PipeMovement.

Кваліфікація персоналу підтверджена високими наукометричними показниками, численними публікаціями в рейтингових вітчизняних та закордонних науково-технічних журналах, участю в конференціях і форумах під егідою світових науково-технічних товариств ASME, ESIS, а також спільними проектами з відомими міжнародними організаціями: МАГАТЕ (IAEA), FRAMATOME (France), Вестінхаус, Skoda, Rosen B.V. (The Netherlands).

10.png
bottom of page