top of page
Видобувна галузь
>

  Основним напрямком діяльності для добувної галузі є безпека інженерних об’єктів підвищеної небезпеки, які знаходяться в зонах підроблюваних шахтними виробітками територіях і зазнають суттєвого геологічного впливу від зсувів і просідань ґрунтів. На основі оригінального   комп’ютерного моделювання переміщення середовища і технологічних об’єктів, що взаємодіють з ним ми здатні визначити найбільш небезпечні зони, та запропонувати методи реагування для забезпечення цілісності і стійкості технологічного обладнання.        

Моделювання та моніторинг напруженого стану трубопроводів, викликаних зсувами і просіданнями ґрунтів на підроблювальних шахтними виробітками територіях 

В рамках проекту проводиться повний комплекс робіт, спрямованих на забезпечення безаварійної експлуатації магістральних газопроводів в зонах шахтних виробіток. З цією метою проводиться як розрахункове моделювання прогнозного напруженого стану газопроводу, так і спостереження (моніторинг) за зміною напружень під час проходження шахтної лави.

рек2.png
Дослідження та моделювання напруженого стану газопроводу для забезпечення розробки проектної документації при реконструкції трубопроводів в зонах шахтних виробіток

Реконструкція газопроводів в зонах шахтних виробіток проводиться з метою забезпечення їх безпечної експлуатації від запланованих шахтних лав на період до 15 років.

bottom of page