top of page

Моделювання та моніторинг напруженого стану трубопроводів, викликаних зсувами ґрунтів на підроблювальних шахтними виробітками територіях

  В рамках проекту проводиться повний комплекс робіт, спрямованих на забезпечення безаварійної експлуатації магістральних газопроводів в зонах шахтних виробіток. З цією метою проводиться як розрахункове моделювання прогнозного напруженого стану газопроводу, так і спостереження (моніторинг) за зміною напружень під час проходження шахтної лави.

  Програма робіт за проектом включає наступні заходи:

- розрахунок прогнозного напруженого стану ділянки газопроводу в зонах впливу шахтних виробіток. В якості вхідних даних використовуються прогнозні значення зміщень грунту, які реалізуються при проходженні конкретної шахтної лави;

- визначення ділянок газопроводу з недопустимими значеннями напружень та формування заходів по зниженню високого рівня напруженого стану. Вибір оптимальних заходів виконується шляхом розрахункового моделювання різних варіантів та комбінацій можливих шляхів зниження напружень. У якості заходів можуть використовуватись: розрізування газопроводу, розкопка зі зворотною засипкою; розкопка зі зворотною засипкою піском; встановлення компенсаторів;

- встановлення систем моніторингу напруженого стану в найбільш навантажених зонах газопроводу;

- спостереження за процесом зміни напруженого стану та аналіз технічного стану газопроводу під час виробітки шахтної лави.

  Моделювання напруженого стану газопроводу проводиться з використанням програмного коду власної розробки "PipeMovement". Моніторинг процесу зміни напружень виконується з використанням власної онлайн системи вимірювання напружень за допомогою тензодавачів. 

bottom of page