top of page
Атомна енергетика
>

  Діяльність в галузі енергетики спрямована на подовження ресурсу експлуатації енергоблоків, переоцінки безпеки та оптимізації регламентів експлуатації з метою підвищення надійності експлуатації атомних та теплових електростанцій. Вона здійснюється на основі комп’ютерного моделювання стану міцності та прогнозування довговічності, вивчення та врахування механізмів  старіння матеріалів, дослідження впливу експлуатаційних факторів, впровадження сучасних концепцій безпеки та директив міжнародних та національних регуляторів.

Подовження ресурсу експлуатації корпусів реакторів та обладнання 1-го контуру

  Подовження ресурсу експлуатації корпусів реакторів, обладнання і трубопроводів першого і другого контуру після вичерпання проектного терміну експлуатації на основі комплексу робіт з ревізії проектних основ та переоцінки безпеки енергоблоків.

Впровадження концепції «теча перед руйнуванням» на енергоблоках АЕС

  На основі розрахунково-експериментального обґрунтування для трубопроводів діаметром більше 150 мм впроваджена концепції «теча перед руйнуванням» на більшості АЕС України.

Обґрунтування  зниження  тиску гідравлічних випробувань на міцність I та  II контурів АЕС з реакторами типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440  

   Розроблена загальна методологія для виконання розрахункових обґрунтувань по зниженню тиску гідравлічних випробувань на міцність обладнання та трубопроводів першого і другого контурів АЕС у відповідності з керівництвом МАГАТЕ INSAG-25.

Оцінка вібрацій обладнання та трубопроводів АЕС

  Перевірка стану паропроводів та опорних елементів в приміщенні А-820 енергоблоку №1 ВП ЗАЕС для забезпечення вібростійкості. Розробка технічних заходів для зменшення вібраційних навантажень на паропроводи в приміщенні А-820.

bottom of page