top of page

Подовження ресурсу експлуатації

корпусів реакторів та обладнання 1-го контуру

  Подовження ресурсу експлуатації корпусів реакторів, обладнання і трубопроводів першого та другого контурів після вичерпання проектного терміну експлуатації на основі комплексу робіт з ревізії проектних основ та переоцінки безпеки енергоблоків.

Роботи включають:

 • збір і аналіз технічної документації (проектна, монтажна документація паспорти на елементи обладнання і трубопроводів);

 • аналіз експлуатаційної документації;

 • аналізи результатів контролю металів (перед експлуатаційний, періодичний, першочерговий);

 • визначення і аналіз, причин і механізмів появи пошкоджень та їх розвитку;

 • встановлення причин і механізмів старіння матеріалів;

 • встановлення параметрів і критеріїв технічного стану;

 • розробка робочих програм оцінки технічного стану і обґрунтування можливості подовження ресурсу експлуатації;

 • перевірка технічного стану і додатковий контроль матеріалу елементів обладнання;

 • розрахунок термогідравлічних параметрів під час перехідних процесів і аналіз реальних циклів навантаження з формуванням розрахункових моделей;

 • розрахунки на статичну, крихку та циклічну міцність і сейсмічні впливи для вибраних елементів реактора з урахуванням реальної геометрії, параметрів навантаження, включаючи розрахункові сили від під’єднаних трубопроводів, а також термо-гідравлічні параметри при перехідних процесах;

 • оцінка технічного стану обладнання і трубопроводів;

 • розробка рекомендацій для програм управління старінням для гарантування безпеки і надійності експлуатації в понад проектний термін експлуатації;

 • обґрунтування подовження ресурсу експлуатації і встановлення нового призначеного періоду експлуатації.

  Розрахункові обґрунтування безпечної експлуатації основані на термогідравлічних і імовірнісних розрахунках, та розрахунках на статичну, циклічну і крихку міцність та сейсмічні впливи.

  Розрахункова модель корпусу реактора і трубопроводів включала приєднане обладнання і трубопроводи першого і другого контуру:

 • головний циркуляційний трубопровід;

 • головні циркуляційні насоси;

  На основі виконаного об’єму робіт проведено обґрунтування та подовжено термін експлуатації енергоблоків №1-3 Южно-Української АЕС та №1-4 Запоріжської АЕС.

a4.png
a1.png
a5.png
a3.png
a2.png
bottom of page