top of page
Нафтогаз
>

Основна діяльність в нафтогазовій галузі стосується питань забезпечення безаварійної експлуатації магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів. Ми виконуємо розробки і науково-технічні роботи для: підтримки прийняття рішень по оцінці небезпеки експлуатаційних дефектів, виявлених засобами неруйнівного контролю; оптимізації та безаварійного виконання ремонтних робіт; моделювання технологічних процесів та аварійних ситуацій; декларування безпеки на основі ризик-аналізу; проведення оцінки технічного стану трубопроводів на потенційно небезпечних ділянках тощо.

Оцінка небезпеки експлуатаційних дефектів та визначення допустимого тиску нафто-, газо- та продуктопроводів

Виконана оцінка конструкційної міцності ділянок магістральних трубопроводів за результатами контролю дефектів з застосуванням внутрішньотрубних діагностичних поршнів з використанням програмного забезпечення “StrengthPro” та “PressureMaster”, які враховують вимоги наступних стандартів ДСТУ-Н Б.В.2.3-21:2008 та API 579.

Комплексне обстеження технічного стану 500 км ділянок магістральних газопроводів великого діаметру «УПУ» і  «ПРОГРЕС»

Виконана комплексна оцінка технічного стану газопроводів 1420 мм на ділянках між 5 компресорними станціями для  визначення необхідності проведення модернізацій обладнання та реконструкцій найбільш навантажених  ділянок.

Оцінка технічного стану повітряних переходів на основі діагностики та аналізу напруженого стану

Виконання комплексу робіт з оцінки технічного стану повітряних переходів магістральних трубопроводів на основі діагностичних робіт, топогеодезичного позиціювання всіх елементів та побудови просторової комп’ютерної моделі для оцінки напруженого стану.

oilgas_4.png
Науково-технічна підтримка прийняття рішень при виконанні ремонтних робіт трубопроводів на повітряних переходах

Розроблена розрахункова модель для визначення статичного напружено-деформованого стану трубопроводу при його піднятті та утриманні над аварійними опорами під час виконання ремонтних робіт на опорах .

Моделювання технологічного процесу протягування нового трубопроводу меншого діаметру через аварійний більшого діаметру

Промодельовано та визначено оптимальні параметри для безпечного виконання унікальних робіт з ремонту протяжної (1500 м) аварійної ділянки підводного трубопроводу шляхом протягування нового трубопроводу меншого діаметру через більший.

Аналіз причин аварії повітряного перереходу на магістральному нафтопроводі

Причиною руйнування повітряного переходу став гідроудар внаслідок гільйотинного розриву підземної ділянки нафтопроводу (за 500 м до переходу) під час гідравлічних випробувань.

bottom of page