top of page

Аналіз причин аварії

повітряного перереходу на магістральному нафтопроводі

Розроблена динамічна модель та проведено моделювання процесу гідравлічного удару від раптового розриву нафтопроводу під час гідравлічного випробування, що призвів до скидання трубопроводу з опор на повітряному переході.

Результати моделювання відтворили процес перебігу аварійної ситуації та спрогнозували скидання трубопроводу з  відповідних опор.

  Згідно діючих норм перед початком експлуатації нових трубопроводів для демонстрації їх цілісності та працездатності необхідно проводити випробування підвищеним гідростатичним тиском. При виконанні таких планових гідровипробувань після будівництва нафтопроводу „Жулин-Надвірна” мали місце декілька поривів трубопроводу на різних ділянках. Наслідком останнього пориву на відстані 540 м від початку повітряного переходу через р.Лімниця при випробувальному тиску 94 кг/см2, стало значне зміщення і як наслідок падіння частини переходу з опор.

  Конструктивно повітряний перехід містить два Z-подібних компенсатори (на вході та виході з землі) і один П-подібний компенсатор, розташований практично по середині переходу. При пориві підземної ділянки трубопроводу виник гідравлічний удар, який і призвів до динамічного процесу і деформування повітряного переходу. При цьому перехід здійснював коливальний рух, де компенсатори виступали у ролі пружин, а прямолінійні ділянки переходу між компенсаторами були зосередженими масами.

  Для зрозуміння причин аварії та забезпечення надійної експлуатації нафтопроводу була виконана науково-дослідна робота, суть якої полягала в аналізі прийнятих конструктивних рішень щодо переходу через р. Лімниця при проектуванні; розрахунку можливих варіантів відмов та пошкоджень, що виникають при поривах труби; розробці заходів по зміцненню конструкції переходу для запобігання можливих подібних аварій в майбутньому.

Для досягнення цієї мети в рамках даної роботи було виконано наступний обсяг досліджень:

  1. Аналіз напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводу на ділянці повітряного переходу через р. Лімниця згідно проектної документації в нормальних умовах експлуатації.

  2. Аналіз математичної моделі відтворення подій руйнування повітряного переходу при пориві трубопроводу на відстані 540 м від переходу.

  3. Моделювання поведінки повітряного переходу в разі гіпотетично можливих аварій.

Pipe_1.JPG
Pipe_2.JPG
bottom of page