top of page
Дослідження

   Вчені і інженерний персонал підприємства постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом: впровадження нових знань в розрахункові технології; освоєння нових типів розрахунків та програмного забезпечення; залучення до перспективних наукових напрямків досліджень.

   Пошукові роботи стосуються удосконалення розрахункових моделей інженерного аналізу, розробки авторських аналітичних підходів при моделюванні процесів, виконання експериментів, створення систем діагностики і вимірювань, публікування та представлення результатів в міжнародних журналах і конференціях.

Моделювання

   Наші роботи пов`язані з аналітичним або чисельним моделюванням поведінки матеріалів, конструкцій та процесів для забезпечення їх безаварійної експлуатації. Ми постійно удосконалюємо наші моделі для збільшення точності результатів і ініціюємо нові пошукові роботи та напрямки досліджень, для вирішення нестандартних інженерних задач

Експерименти

   Досвід успішного виконання експериментальних науково-дослідних робіт наших співробітників при здобутті наукових ступенів в академічних установах дозволив продовжити подібну діяльність при виконанні експериментальних проектів для потреб індустрії.  

Системи моніторингу

   Прикладним напрямком діяльності є розробка і впровадження систем моніторингу технічного стану і геометричних параметрів відповідального обладнання на етапі підготовчих робіт по підбору елементів конструкцій під час монтажу та на етапі експлуатації для оцінки поточного напруженого стану.

bottom of page