top of page
>
Моделювання

   Наші роботи пов`язані з аналітичним або чисельним моделюванням поведінки матеріалів, конструкцій та процесів для забезпечення їх безаварійної експлуатації. Ми постійно удосконалюємо наші моделі для збільшення точності результатів і ініціюємо нові пошукові роботи та напрямки досліджень, для вирішення нестандартних інженерних задач.

mod1.png
Оцінка ймовірності крихкого руйнування корпусу реактора ВВЕР-1000

   Проект спрямований на розробку методології імовірнісної оцінки крихкої міцності корпусів реакторів ВВЕР-1000, за умов термошоку при аварійних ситуаціях.  

  Основна увага дослідження спрямована на визначення стохастичних вхідних даних: в’язкості руйнування матеріалу, критичної температури крихкості, розмірів і форми постульованих дефектів.

SEQV_60_Baffle - Копія.jpg
Моделювання розпухання вигородки

  Розпухання вигородки є лімітуючим фактором позапроектної експлуатації внутрішньокорпусних пристроїв реактору. Під дією потоку високоенергетичних нейтронів матеріал вигородки змінює свій об’єм, що призводить до контакту з шахтою внутрішньокорпусною, а значить змінюються умови охолодження, а також виникають додаткові напруження в елементах ВКУ. У роботі створено аналітичні та чисельні моделі охолодження ВКУ, проведені розрахунки на радіаційне розпухання з врахуванням ефекту радіаційної повзучості.

Динамічна модель реактора

  Створення динамічної моделі реактору є необхідним для аналізу сейсмічної стійкості, віброміцності та динамічного відгуку реактору при максимальній проектній аварії, оскільки дозволяє проаналізувати «систему в цілому», оцінити міцність кріпильних елементів та можливість зіткнення окремих частин моделі. В ТОВ «ІПП-Центр» створено динамічну модель реактору ВВЕР-1000, для аналізу взаємодії між окремими елементами, з врахуванням їх жорсткостей.

Науково-дослідна робота з оцінки конструкційної міцності  вузла приварки колектора до корпусу парогенератора ПГВ-1000 (зварний шов №111)

   Розроблені моделі та підготовлені вхідні дані для оцінки міцності зони зварного з’єднання колектора до корпусу парогенератора, де були виявлені експлуатаційні дефекти. Проведені  експериментальні дослідження металу зварного шва.

PG - Копія.png

Методика оцінки конструкційної надійності теплообмінних труб парогенераторів

  Розроблено фізично й статистично обґрунтований ризик-орієнтований підхід до оцінки цілісності теплообмінних трубок (ТОТ) парогенераторів, що базується на ймовірнісному законі розподілу розмірів дефектів з урахуванням їх підростання, моделі в’язкого руйнування труби з дефектом та статистики глушіння ТОТ.

mod2.png
bottom of page