top of page

Методика оцінки конструкційної надійності теплообмінних труб парогенераторів

mod2.png

  До теперішнього часу всі прогнози глушіння ТОТ ПГ в Україні виконувалися на основі простої лінійної екстраполяції. Аналіз літератури, в тому числі робіт ОКБ «Гідропрес» в рамках міжнародних семінарів з горизонтальним парогенераторів показав, необхідно розробити метод який був би кількісно фізично і статистично обґрунтованим.

  Розроблений метод базується на ймовірнісному законі розподілу розмірів дефектів з урахуванням їх росту, моделі в’язкого руйнування труби з дефектом та статистики глушіння ТОТ.

  Виходячи з історії глушіння ТОТ, визначаються три статистичні параметри: початкова кількість, початковий розмір і швидкість зростання дефектів. Розроблений метод використовувався для прогнозування кількості руйнування/протікань ТОТ, а також для оцінки зниження тиску гідравлічних випробувань першого контуру АЕС України. Показано, що зниження тиску гідравлічних випробувань практично не збільшує ймовірність руйнування ТОТ під час експлуатації.

 

В проекті зібрана база даних по статистиці глушіння ТОТ ПГ РУ ВВЕР-1000 України.

Даний метод використано на практиці в проекті по обґрунтуванні зниження тиску ГВ, де показано, що критерії ризику виконуються і, отже, зниження тиску періодичних ГВ на міцність першого контуру стосовно ТОТ ПГ виправдано.

  Розробка має перспективу бути використаною в якості допоміжного risk-informed інструменту з прийняття рішення про глушіння і/або контроль тих ТОТ, ВТК яких не дає однозначного рішення, тобто реалізується більш гнучка стратегія оптимізації програми періодичних контролів ТОТ ПГ і критеріїв їх глушіння.

htot.png

Історія глушіння ТОТ ПГ-4 ЮУАЕС-1

bottom of page