top of page
PipeMovement

Призначений для розрахунків напружено-деформованого стану трубопроводів, що знаходяться в складних геотермічних умовах: зсуви ґрунтів, температурний перепад тощо.

Дозволяє моделювати поведінку трубопроводів в зоні штучних та природних зсувів грунту, аналізувати стійкість підземних та надземних ділянок.

 Особливості програми:

  • використовується пружно-пластичне моделювання взаємодії трубопроводу і ґрунту у випадку поперечних і поздовжніх переміщень з досягненням високої точності обчислень;

  • можливість встановлення різних типів ґрунтів на різних ділянках трубопроводу;

  • розгляд великих переміщень і кутів повороту;

  • розгляд односторонніх і двосторонніх контактів з розривами;

 

  Програма дозволяє вирішувати наступні задачі:

  • визначення напруженого стану трубопроводу і відтворення його геометрії використовуючи його просторові координати в дискретних точках;

  • розрахунок положення трубопроводу і сил взаємодії з ґрунтом за умов зсувів і просідань ґрунтів;

  • аналіз втрати стійкості трубопроводу на повітрі і в середовищі, розрахунок його закритичного стану;

  • відтворення положення і напруженого стану трубопроводу, що лежить на морському дні.

bottom of page