top of page
SIF master

Призначений для прогнозування цілісності та довговічності конструктивних елементів з тріщиноподібними дефектами в процесі термосилового навантаження для оцінки запасу крихкої міцності корпуса реактора за умов термошоку з урахуванням постульованих осьових і кільцевих тріщин різної геометрії. Дозволяє розрахувати імовірність руйнування на основі методу Майстер-кривої.

 

  Особливості програми:

  • розрахунок коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) та температурного запасу за даними довільних розподілів напружень і температур, що задаються таблично довільного розміру;

  • КІН і граничне значення крихкої міцності визначається для кожної точки контура тріщини;

  • різні методи визначення функцій критичного КІН та законів росту дефектів;

  • розгляд зон зварних швів і основного металу;

  • розгляд наплавлення;

  • врахування зменшення інтенсивності радіаційного впливу по товщині стінки реактора.

 

  Програма може бути використана для оцінки безпеки корпусів реактора та посудин тиску з постульованими тріщинами за дії високого тиску і температури.

bottom of page