top of page
Науково-дослідна робота
з оцінки конструкційної міцності вузла приварки колектора до корпусу парогенератора ПГВ-1000 (зварний шов №111)
PG - Копія.png

  Експлуатаційні пошкодження в зоні з’єднання колектору теплоносія з патрубком парогенератора ПГВ-1000М АЕС з ВВЕР-1000 (зварне з’єднання № 111) суттєво зменшує ресурс парогенераторів АЕС. Беручи до уваги чисельні дослідження в цьому напрямку, проблема виникнення і розповсюдження пошкоджень в зварному з’єднанні № 111 (ЗЗ № 111) залишається актуальною і по теперішній час.

  Характер пошкоджень та їх розташування вказує на механічну природу сил, що спричинює їх виникнення. В статті аналізується опора ПГВ-1000М з точки зору її впливу на НДС колектора першого контуру АЕС.

  Досліджено розподіл навантажень в роликовій опорі за нормальних умов експлуатації з урахуванням піддатливості опорної конструкції. Визначено можливості опори виконувати свою функцію та можливість защемлення тіл кочення. Проведення розрахунку НДС парогенератора з врахуванням можливого защемлення опор та визначення додаткових напружень, що виникають у колекторах.

q1.png

а

q2.png

б

q3.png

в

q4.png

г

Рис. 1.

Модель ПГ з опорами: а – загальний вигляд (1 – корпус ПГ; 2 – опора ПГ; 3 – ГА); б – загальний вигляд опори ПГ (4 – ложемент; 5 – опорна основа; 6 – роликова опора); в – верхня плита з роликами; г – нижня плита з роликами

q5.png
q6.png
q7.png
q8.png
q9.png
bottom of page