top of page
Динамічна модель реактора

  Створення динамічної моделі реактору є необхідним для аналізу сейсмічної стійкості, віброміцності та динамічного відгуку реактору при максимальній проектній аварії, оскільки дозволяє проаналізувати «систему в цілому», оцінити міцність кріпильних елементів та можливість зіткнення окремих частин моделі.

Перш за все оцінено парціальні частоти коливань окремих елементів реактору, які перевищують 30 Гц, та дозволяють схематизацію окремих елементів реактору як жорстких тіл на пружних опорах.

Врахування початкового напруження у цілому підвищує власні частоти коливань, але оболонкові форми коливань є домінуючими особливо для елементів ВКУ. Найнижчі згині власні частоти притаманні тепловиділяючим збіркам (ТВС).

r1.png
r2.png
r3.png

  Схематизуючи окремі жорсткі елементи реактора як тіла з зосередженою масою та інерцією, а кріпильні елементи та відносно піддатливі частини реактору як пружини, в ТОВ «ІПП-Центр» розроблено динамічну модель реактора. Особливість цієї моделі полягає у врахуванні:

  • нелінійності контактів, можливість порушення контактів та виникнення ударів між окремими частинами моделі;

  • пружність теплоносія, що знаходиться між елементами, та суттєво впливає на динамічні характеристики;

  • наявність труб головного циркуляційного трубопроводу, що можуть трактуватись як додаткові пружні елементи.

atom_1.png
Расчетная схема вертикальная - Копія.jpg
p1.png
p2.png

  З використанням розробленої моделі отримано власні частоти і форми коливання реактора, а далі використовуючи лінійно-спектральний метод розрахунку отримано розподіл зусиль в елементах моделі, зокрема в опорних елементах реактора, кріпильних елементах ВКУ тощо.

  Використовуючи метод-скінчених елементів та спектри відгуку окремі елементи реактору були більш детально розраховані.

e1.png
e2 - Копія.png
e3.png
e4.png
bottom of page