top of page
>
Екперименти

   Досвід успішного виконання експериментальних науково-дослідних робіт наших співробітників при здобутті наукових ступенів в академічних установах дозволив продовжити подібну діяльність при виконанні експериментальних проектів для потреб індустрії.  

Випробування трубних секцій з осьовими та окружними тріщинами для обґрунтування концепції «теча перед руйнуванням»

  Для верифікації розроблених аналітичних моделей розрахунку граничного навантаження в’язкого руйнування трубних елементів з тріщиноподібними дефектами та визначення характеру можливого руйнування «течею» або «розривом» проведені повномасштабні випробування до руйнування трубних секцій  з поверхневими осьовими та окружними надрізами.

eksp1.png
Оцінка несівної здатності сильфонних трубних компенсаторів

  Виконані експериментальні випробування компенсаторів для оцінки можливості їх застосування в газопроводах в зонах просідань ґрунтів внаслідок шахтних виробіток.

  В результаті експериментальних досліджень встановлено, що досліджуваний компенсатор має 3хкратний запас міцності по внутрішньому тиску 1.7 – по компенсуючій здатності.

dd1.png
Випробування дефектних трубних секцій, відремонтованих роз’ємним бандажем до руйнування

  Об’єкт випробувань: трубна секція Ø377×9 зі штучним поверхневим надрізом (глибиною 4.8 мм) поздовжньої орієнтації, підсилена роз’ємним бандажем Ø381×8.

  Мета випробувань: верифікація розробленої аналітичної моделі граничного пластичного стану дефектної труби, підсиленою бандажем.

bottom of page