top of page
Випробування гофрових трубних
компенсаторів на відповідність технічним вимогам
eksp2.png

  Виконані експериментальні випробування компенсаторів для оцінки можливості їх застосування в газопроводах в зонах просідань ґрунтів внаслідок шахтних виробіток.

  В результаті експериментальних досліджень встановлено, що досліджуваний компенсатор має 3хкратний запас міцності по внутрішньому тиску 1.7 – по компенсувальній здатності.

  Результати експериментальних та чисельно - аналітичних досліджень довели можливість використання нижчезазначеного компенсатора ДН100 для компенсації осьових переміщень на ділянках газопроводу в гірничих районах для максимально 15 виробок гірських порід.

eksp1.png
bottom of page