top of page

Моделювання технологічного процесу

протягування нового трубопроводу меншого діаметру через аварійний більшого діаметру

  Промодельовано та визначено оптимальні параметри для безпечного виконання унікальних робіт з ремонту протяжної (1500 м) аварійної ділянки підводного трубопроводу шляхом протягування нового трубопроводу меншого діаметру через більший.

  Розроблені аналітичні та чисельні моделі для визначення параметрів процесу протягування, які враховують складний профіль траси трубопроводу в русловій частині та коефіцієнти тертя, геометричну нелінійність для визначення оптимальної нерегулярної розтановки опорних кілець для можливості відтворення профілю траси, умов контакту та прикладені сили на кожне опорне кільце для запобігання їх руйнування та пошкодження ізоляції. Визначені максимальні рівні тягових зусиль для оцінки міцності тросів та їх кріплень при протягуванні  всього 1500 м дюкеру.

bottom of page