top of page
Комплексне обстеження технічного стану 500 км ділянок магістральних газопроводів великого діаметру «УПУ» і  «ПРОГРЕС»

  Викона комплексна оцінка технічного стану газопроводів 1420 мм на ділянках між 5 компресорними станціями для  визначення необхідності проведення модернізацій обладнання та реконструкцій найбільш навантажених  ділянок.

Комплексна оцінка включала:

  • попередню оцінку технічного стану з аналізом проектної та експлуатаційної документації з відтворенням ситуаційного плану вздовж траси газопроводів;

  • дослідження механічних характеристик матеріалу труб після тривалої 30 річної експлуатації та їх порівняння з архівним матеріалом для встановлення ступеню деградації з часом характеристик міцності, тріщиностійкості та ударної в'язкості, визначення стійкості до стрес-корозійного розтріскування, виконання металографічних досліджень для визначення зміни структури матеріалу труб;

  • розробку універсальної процедури для проектування системи електрохім захисту (ЕХЗ) та визначення ефективності роботи систем ЕХЗ будь-якої складності, яка включає: побудову комп’ютерної моделі електрохімзахисту для оцінки захисного потенціалу, визначення порушення ізоляції, розрахунку опору анодного заземлення тощо; оцінку якості проведення пасивного і активного електрохімзахисту з аналізом сезонних результатів замірів контрольних показників; оцінку відповідності обслуговування станцій катодного захисту технологічним регламентам та критеріям;

  • побудова комп'ютерної моделі багатониткової траси трубопроводів з перемичками та розрахунок експлуатаційних тисків та розподілу температур вздовж траси трубопроводів для різних режимів транспортування з урахуванням пневмодинамічного опору, відборів продукту, перетікань продукту між двома нитками магістральних газопроводів тощо;

  • визначення напруженого стану трубопроводів від навантаження внутрішнім тиском та з урахуванням деформування в криволінійній траншеї за даними 3D координат просторового положення осьової лінії;

  • аналіз статистики виявлення дефектів з визначенням ймовірнісних розподілів їх розмірів, ймовірності виявлення дефектів в залежності від їх розмірів, швидкості підростання дефектів тощо;

  • оцінка небезпеки дефектів виявлених під час проведення внутрішньо трубної діагностики та їх ранжуванням за ступенем небезпеки, визначення допустимих тисків, та часу реагування (проведення ремонтів);

  • визначення потенціно-небезпечних ділянок можливого виявлення стрес-корозійних дефектів за ознаками, що супроводжують стрес-корозію на основі оригінальної комп’ютерної процедури сегментації трубопроводів за розрахунковими та дискретним емпіричними параметрами.

bottom of page