top of page

Науково-технічна підтримка прийняття рішень

при виконанні ремонтних робіт трубопроводів на повітряних переходах

  Розроблена розрахункова модель для визначення статичного напружено-деформованого стану трубопроводу при його піднятті та утриманні над аварійними опорами під час виконання ремонтних робіт на опорах.

  Модель дозволяє розрахувати підйомні сили для заданого рівня підйому над опорами та оптимально розмістити мінімальну кількість кранів трубоукладників для безпечного виконання ремонтних робіт за допустимих значень напружень в трубопроводі.

  Результати моделювання були використані при проведенні ремонтних робіт на газопроводі та дозволяють обґрунтовувати безпеку ремонтних робот на діючих трубопроводах.

shem.png
bottom of page