top of page

Оцінка вібрацій обладнання та трубопроводів АЕС

  Перевірка стану паропроводів та опорних елементів в приміщенні А-820 енергоблоку для забезпечення вібростійкості. Розробка технічних заходів для зменшення вібраційних навантажень на паропроводи в приміщенні А-820.

 

  Вирішені наступні задачі в рамках покращувальних заходів:

  • Розроблена розрахункова модель паропроводів в програмному комплексі 3D PipeMaster на основі реальної геометрії за проектною та експлуатаційною документацією. Розглянуто чотири трубопроводи в приміщенні А-820 з урахуванням геометричних і фізичних параметрів і їх закріплення. Розраховано напружено-деформованих стан за умов нормальної експлуатації.

  • Виконані розрахунки трубопроводів на на власні частоти механічних коливань.

  • Створена гідромеханічна модель трубопровідних пульсацій для аналізу акустичних вібрацій паропроводів.

  • Розроблена математична модель зв’язаних акустико-механічних коливань трубопроводу (механіка) і пару (акустика).

  • Виконані заміри вібраційних характеристик паропроводів разом з елементами закріплення, включаючи пружинні підвіски та опори.

  • Рівень вібраційних прискорень заміряно для експлуатаційних рівнів потужностей 90 і 100%.

  Розроблено діагностичне обладнання для виконання замірів віброприскорень паропроводів. Це обладнання дозволяє отримувати і обробляти дані по чотирьом каналам замірів.

bottom of page