top of page

Впровадження концепції

«теча перед руйнуванням» на енергоблоках АЕС

  На основі розрахунково-експериментального обґрунтування для трубопроводів діаметром більше 150 мм впроваджена концепції «теча перед руйнуванням» на більшості АЕС України.

Для головного циркуляційного трубопроводу та дихального трубопроводу системи компенсації тиску впроваджена концепція «теча перед руйнуванням».

Перелік задач для розрахункового обґрунтування концепції включав:

  • підготовку вхідних даних, які включали конфігурацію трубопровідних систем, геометричні і фізичні характеристики елементів трубопроводів, навантажувальні фактори за нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, перехідних режимів, аварійних ситуацій, гідравлічних випробувань і максимального проектного землетрусу;

  • оцінка номінальних допустимих напружень згідно чинних нормативних документів;

  • розрахунок напружено-деформованого стану і визначення критичних зон трубопроводів з урахуванням напружень від гідро удару, стратифікації і інших специфічних навантажень;

  • оцінка конструкційної міцності за наявності гіпотетичних тріщин за двокритеріальним підходом механіки руйнування для статичних і сейсмічних навантажень;

  • розрахунок кінетики росту поверхневих тріщин та корозійних тріщин;

  • розрахунок площі розкриття наскрізних тріщин за стаціонарних навантажень, що відповідають режиму нормальна експлуатація за номінальної потужності енергоблоку;

  • розрахунок втрат теплоносія через наскрізний дефект та його оцінка згідно концепції «теча перед руйнуванням»

  Концепція впроваджена на 9 енергоблоках АЕС України (ЗАЕС-1,2,3, РАЕС-1,2,3, ЮУАЕС-1,2, ХАЕС-1).

bottom of page