top of page

Дослідження та моделювання напруженого стану газопроводу для забезпечення розробки проектної документації при реконструкції трубопроводів в зонах шахтних виробіток

реконструкція газопроводу.jpg

  Реконструкція газопроводів в зонах шахтних виробіток проводиться з метою забезпечення їх безпечної експлуатації від запланованих шахтних лав на період до 15 років. Зважаючи на це, виконані наступні роботи:

  • встановлено критерій максимальних допустимих напружень в газопроводі для надійної експлуатації протягом запланованих років відпрацювання шахтних лав. Критерій ґрунтується на міцності кільцевих зварних з’єднань при дії поздовжніх зусиль та при наявності постульованих дефектів;

  • забезпечення допустимого рівня поздовжніх напружень в газопроводі здійснюється шляхом вибору оптимальних варіантів розташування ділянок з обсипкою піском та ділянок зі збільшеною товщиною стінки;

  • для моніторингу напруженого стану газопроводу під час запланованих виробіток шахтних лав та оцінки поточного напруженого стану газопроводу розроблена система вимірювання за допомогою тензометричних датчиків. Положення пунктів вимірювання вибрано з урахуванням максимальних прогнозних напружень для кожного з запланованих років відпрацювання шахтних лав. Крім того, додатково встановлено проміжні тензометричні датчики для відслідкування процесів навантаження та більш чіткої картини напружено-деформованого стану ділянки газопроводу.

bottom of page