Вимірювальна система
для оцінки недосконалостей форми поперечних перерізів трубних секцій магістральних трубопроводів
форма коліна
форма коліна

press to zoom

press to zoom

press to zoom
форма коліна
форма коліна

press to zoom
1/3

  Розроблена та впроваджена до використання оптична вимірювальна система для визначення відхилення поперечного перерізу труб від ідеальної колової форми.

  Система застосовується для вхідного контролю  трубних секцій під час монтажних робіт, а також може використовуватись для визначення точної геометрії перерізу труб з метою уточнення напруженого стану труби з урахуванням виникнення додаткових локальних згинальних напружень від внутрішнього тиску та їх достатності для виникнення стрес-корозійних дефектів.