top of page
Система моніторингу напруженого стану
трубопроводів, що знаходяться в зонах шахтних виробіток
Система моніторингу.jpg

  Система моніторингу напруженого стану призначена для спостереження за зміною значень напружень в часі на потенційно-небезпечних ділянках трубопроводів. Пункти вимірювань системи моніторингу встановлюються на трубні секції найбільш навантажених ділянок і в режимі онлайн проводять вимірювання зміни напруженого стану. Система дозволяє дистанційно з певним часовим кроком передавати дані про напружений стан трубопроводу на серверний комп'ютер та проводити оцінку напруженого стану трубопроводу в реальному часі для запобігання його руйнування.

 Система моніторингу – це автономна система, що розташовується безпосередньо на трубі та за допомогою чутливих елементів проводить виміри деформацій. Вимірювальна система складається з аналого-цифрового перетворювача (АЦП), мікропроцесора, блока живлення та модуля пам’яті, за допомогою яких і реалізовано збір та запис даних вимірювань. Інформація про виміри в часі з інтервалом в 1год записується у внутрішню пам'ять вимірювальної системи і раз у 24 години передається до системи збору та збереження даних. Вимірювальна система має власний акумулятор, який за необхідності підживлюється від автономної точки збору та відправки інформації. Енергоспоживання вимірювальної системи оптимізоване шляхом увімкнення на період вимірювання (наприклад, 1 раз на годину), весь інший час система перебуває в режимі сну. 

bottom of page